Snickeriet

Här kan deltagaren få grundläggande teknik i snickeri/måleri. 
Men även få coaching, stöd med sin språkutveckling och sitt
arbetssökande.  

Verksamhet

Exempel på arbetsuppgifter
Renoveringar, reparationer av olika slag, viss nytillverkning av inne-
och utemöbler, diverse byggnationer och målningsarbeten.

På snickeriet gör vi uppdrag åt kommun, privata aktörer och företag.
Vi utför inte arbeten som kan konkurrera med näringslivet i 
kommunen.

Vi har ett nära samarbete med Second Hand, där vi bland annat putsar prydnadsföremål och lagar möbler.

Deltagarna är inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin, etablering och utredning/arbetsträning.

Uppdrag vi utfört.
klicka här
 

Kontakta

Snickeriet
snickeri@karlsborgsutveckling.se