Verksamhet

Tjänsten erbjuds till företag, butiker och kommunen, hämtning av kartong och annat brännbart material (ej miljöfarliga ämnen).

Vi anpassar efter kundens behov.
I nuläget hämtar vi hos kunder 1 till 2 gånger i månaden.

Extraturer kan ordnas.
Vi har plats för fler kunder.
 

Kontakta


Iren Pettersson
Telefon: 0505-77 78 53