Ung Arena 9.0

ESF projektet Ung Arena 9.0 för unga i Skaraborg, där Karlsborg tillsammans med 8 kommuner i östra och norra Skaraborg har beviljats projektstöd i programområde 2, målgrupp 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar.

Projektet pågår under 36 månader och 500 ungdomar eller fler ska erbjudas plats/aktiviteter

Målet är att ungdomarna motiveras att ta steget till  studier eller praktik med arbete som mål.

I ung Arena finns möjlighet att prova på praktik inom olika yrken på arbetsplatser, för att lära sig mer.
Det finns också prova på utbildningar i olika kommuner i Skaraborg, för att känna sig säkrare på vad man vill.

Hjälp/stöd med CV, personligt brev finns att få samt information om studier och yrkesval.

Genom att samordnande insatser av olika aktörer kan vi hjälpa just dig med vägledning som stärker och hjälper dig på din väg framåt mot målet.

Vägen till studier, praktik och arbete  kan se olika ut, men målet är att du ska komma närmare arbete och egen försörjning, att du ska bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Kontakta


Maria Skoog
Telefon: 0505-77 78 54
maria@karlsborgsutveckling.se