Lona - Projektet

Lokala Naturvårdssatsningen

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor.
Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Lona

LONA-Projektet "Natur Karlsborg"

Arbetsmarknadsenheten har, tillsammans med Undenäs Byalag (rid/vandringsleden) och Fortifikationsverket (Klintens utsikt) ansökt och fått beviljat projektmedel till att skylta historiska platser, anlägga rastplatser för ryttare och iordningställa delar av kulturleden i Undenäs samt att ställa i ordning Vabergets utsiktsplats Klinten med grillplatser och skyltning.
Projektet kommer att pågå i två år.


Rid/Vandringsleder
Etablering av Rid/Vandringsleder samt förbättring av befintlig Vätterled. Rastplatser med bord/bänkar och rasthagar på 6 platser samt skyltning av historiska platser utmed leden.

Klintens utsikt
Röjning av parkering och gångväg fram till utsikten från sly och buskvegetation. Grillplats, bord, bänkar och informationstavla ska sättas upp.

Kulturled i tätort
I Rödesund och på Strandvägen kommer skyltning av historiska platser och byggnader att ske.


 

Kontakta oss


Iren Pettersson
Telefon: 0505-77 78 53
iren@karlsborgsutveckling.se