En väg in

I samarbete med samordningsförbundet Östra Skaraborg kan personer anvisas från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Kommunen.


Om du varit borta en längre tid till exempel sjukskriven och är osäker på hur mycket du klarar av att arbeta och med vad.

Du behöver utvecklas i din takt i små steg för att komma närmare arbete och möjlighet till egen försörjning.

Gemensamt för målgruppen är att det finns ett behov av utredning.
 

Kontakta


Iren Pettersson
Telefon: 0505- 77 78 53
iren@karlsborgsutveckling.se