Om oss
 


En väg in


Arbetsmarknadsenheten finns för dig som är arbetsökande eller sjukskriven i behov av individuell arbetsträning/planering och utredning. En handlingsplan görs, du får råd och coaching i ditt arbetsökande som
gör att du stärks och får en bättre förutsättning att komma närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning.   

 

I samarbete med Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Skövde, HjoTiBorg
och Tidaholm arbetar vi med En väg in och tar emot personer som anvisas av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen.

En kombination av Arbetsmarknad - Näringsliv - Praktik och Social hänsyn.

Skapande projekt för att tillföra intressanta kompetenser som passar de flesta personer. Detta kan ge individen ny kunskap och även själv bidra med kunskap som höjer motivationen.

Vi är ett socialt center där möten mellan människor genererar bättre självkänsla och självförtroende.

Basen är verksamhet som arbetar med kvalitet på individnivå. Vi arbetar för att stärka nätverket mot näringsliv, kommunen och föreningar, samt generera ett intresse för arbetsgivaren att anställa.

Aktiviteter

Aktiviteterna står i centrum för deltagarna på AME i Karlsborg. Här ges behovsanpassad hjälp med individuell coaching m.m.

Målsättning med aktiviteterna är arbete, praktik, utbildning och möjligheten till egen försörjning.

Här ges möjlighet att utvecklas såväl genom egna som gemensamma aktiviteter. Se menyn aktiviteter

Verksamheter

Inom AME-s enheter i Karlsborg arbetar vi med en stor bredd för att kunna anpassa innhållet individuellt i lämpliga grupper, med meningsfulla arbetsuppgifter.

Stor del av arbetet sker mot och i samarbete med Karlsborgs kommun, föreningar, företag, organisitioner m.m. se menyn verksamheter

AME ingår organisatoriskt i Karlsborgs utveckling AB sedan juli 2010. AME har personer inskrivna i olika program, åtgärder och åldrar där planeringen skiljer sig men målsättningen är densamma, att komma rätt och ta del av arbetsmakrnaden.

Om oss

 • Att ge människor möjlighet
  att växa
 • Att alla individer har ett lika värde oavsätt bakgrund, tillhörighet eller religion
 • Att arbeta för jämlika och tillgänglighet
 • Att mångfald är en resurs
  för AME
 • Att verksamheten skall utgå från individens erfarenhet och förutsättningar
 • Att verka för att skapa engagemang och motivation
 • Att verka för att skapa plats för goda sociala möten och nätverk