Etablering - Nyanlända
 

Projektet vi driver går ut på att hjälpa de ny-svenskar som kommit
till Sverige, förstå hur det svenska samhället fungerar, samt tala
svenska så mycket som möjligt.


Språket är nyckeln för att bli integrerad och därför helt avgörande
för att lyckas. Vårt arbete i kombination med SFI innebär att de
lär sig svenska fortare och det är vi stolta över! 


I slutfasen av projektet är målet att alla deltagare skall ut på praktik,
dels för att lära sig hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden
men även lära mer svenska, genom att de måste tala med svenskar
under arbetstiden.


I vår första grupp har alla deltagare utvecklats mycket och flera
har kommit ut i praktik.