Arbetsmarknadschef
Iren Pettersson
Telefon: 0505 - 77 78 53
iren@karlsborgsutveckling.se

Arbetsmarknadskonsulent
Arbetsledare, syateljé

Maria Skoog
Telefon: 0505 - 77 78 54
maria@karlsborgsutveckling.se

Arbetsledare, snickeri
Marcel Gueffroy
snickeri@karlsborgsutveckling.se

Lokalvårdare
Maria Hallin

Projekt Lona
Webb/Dataansvarig

Görgen Karlsson
gorgen@karlsborgsutveckling.se

Handledare, kök/hjälpverksamhet
Anita Karlsson

Handledare/Tolk, etablering
Ayman Husein
Mobil: 0739 - 29 52 46
ayman@karlsborgsutveckling.se