Arbetsmarknadschef
Iren Pettersson
Telefon: 0505 - 77 78 53
iren@karlsborgsutveckling.se

Arbetsmarknadskonsulent
Arbetsledare, syateljé

Maria Skoog
Telefon: 0505 - 77 78 54
maria@karlsborgsutveckling.se

Projekt Lona
Webb/Dataansvarig
gorgen@karlsborgsutveckling.se

Handledare, kök/hjälpverksamhet
Anita Karlsson